หมวด: UTP Video Balun 4 สินค้า


UTP Video Balun เรียง • Fu 801 Video Balun

  • 4K Ultra HD
  • Transmision Distance :
  • 720P/960P/1080P ระยะไม่เกิน 400 เมตร
  • 3MP/4MP/5MP ระยะไม่เกิน 250 เมตร
  • 8MP ระยะไม่เกิน 200 เมตร

  นำเข้า 550.00 บ.

 • Fu 501 Video Balun

  • Fu 501 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/HDCVI/HDTVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P/3 MP/5 MP
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  AHD720P 300m / 1080p 200m
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDTVI 720p 720p - 1080p 700m
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDCVI 720p  400m / 1080p 250m / 5Mp 150m
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 300.00 บ.

 • Fu 301 Video Balun

  • Fu 301 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 100.00 บ.

 • Fu 302 Video Balun

  • Fu 302 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 130.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates