หมวด: UTP Video Balun 11 สินค้า


UTP Video Balun เรียง • Fu 501 Video Balun

  • Fu 501 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/HDCVI/HDTVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P/3 MP/5 MP
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  AHD720P 300m / 1080p 200m
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDTVI 720p 720p - 1080p 700m
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDCVI 720p  400m / 1080p 250m / 5Mp 150m
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu 301 Video Balun

  • Fu 301 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu 302 Video Balun

  • Fu 302 Video Balun Grade A
  • Passive Video Balun
  • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
  • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
  • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
  • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
  • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu 203 Video Balun

  • Single channel passive video Balun
  • Support HDTV,HDCVI,Analog Camera 
  • Video transmission Via UTP CAT5
  • Outstanding interference rejection
  • Transient protection มีวงจรป้องกันฟ้าผ่า
  • Transmit Distance:300M for AHD,CVI / 200M for TVI
  • Exceptional Interference Rejection

  นำเข้า 500.00 บ.

 • Fu 202 (R-T)

  • ให้ทางเลือกที่ประหยัดในการเดินสายสำหรับส่งสัญญาณ ภาพที่ไกลได้ถึง 4,000 ฟุต (1,200 เมตร) 
  • ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง/ค่าใช้จ่ายในการเดินสายน้อยลง
  • ส่งผ่านสัญญาณทางไกล PAL/NTSC วีดีโอเรียลไทม์
  • ป้องกันสัญญาณรบกวน
  • ตัวเลือกปรับระยะทางสามระดับ
  • สะดวกในการเดินสายและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

  นำเข้า 1,500.00 บ.

 • FU 101P Video Balun

  • Single channel passive video Balun
  • Video transmission Via UTP CAT5
  • Outstanding interference rejection
  • Transient protection มีวงจรกันฟ้าผ่า
  • Transmit Distance:300M
  • Exceptional Interference Rejection

  นำเข้า 340.00 บ.

 • Fu 116B

  • 16 Channel Passive Video Balun Receiver
  • นำสัญญาณได้ดี มีความสามารถในการป้องกันสัญญาณ    รบกวน
  • เดินได้ระยะไกลสูงสุด 300m เมื่อใช้กับUTP Video Transceiver
  • ต่อสายได้ 16 คู่ อปุกรณ์แ์บบ Passtive ไม่มีไีฟเลี้ยง

  นำเข้า 2,000.00 บ.

 • Fu 140B-S1

  • สามารถใส่กล้องได้ 4 ตัว
  • Support HDTV,HDCVI,Analog Camera 
  • Video transmission Via UTP CAT5
  • Outstanding interference rejection
  • Transient protection มีวงจรป้องกันฟ้าผ่า
  • Transmit Distance:300M for AHD,CVI / 200M for TVI
  • Exceptional Interference Rejection

  นำเข้า 550.00 บ.

 • Fu 180B

  • นำสัญญาณได้ดี มีความสามารถในการป้องกัน สัญญาณรบกวน
  • เดินได้ระยะไกลสูงสุด 300m เมื่อใช้กับ UTP Video Transceiver
  • ต่อสายได้ 8 คู่ อปุกรณ์แ์บบ Passtive ไม่มีไีฟเลี้ยง

  นำเข้า 1,200.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates