นำเข้า 300.00 บ.

สินค้า: Fu 501 Video Balun


Fu 501 Video Balun

Overview

 • Fu 501 Video Balun Grade A
 • Passive Video Balun
 • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/HDCVI/HDTVI 
 • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P/3 MP/5 MP
 • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  AHD720P 300m / 1080p 200m
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDTVI 720p 720p - 1080p 700m
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDCVI 720p  400m / 1080p 250m / 5Mp 150m
 • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

 • Fu 501 Video Balun Grade A
 • Passive Video Balun
 • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/HDCVI/HDTVI 
 • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P/3 MP/5 MP
 • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  AHD720P 300m / 1080p 200m
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDTVI 720p 720p - 1080p 700m
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ  HDCVI 720p  400m / 1080p 250m / 5Mp 150m
 • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates