หมวด: Fiber Optic Accessories 1 สินค้า


อุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก เรียง • Fu ชุดเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก

  • ชุดอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก
  • แท่นตัดสายไฟเบอร์ (Fiber Clever) = 1 ตัว
  • เครื่องวัดค่าแสง = 1 เครื่อง (power meter)
  • ปากกายิงแสงขนาด 1 มิลิวัตต์ = 1 ด้าม
  • คีมปอกสาย รุ่น CFS-2 = 1 อัน
  • คีมตัดสายตัด Jacket + Frp = 1 อัน
  • แผ่นรองตัด, แผ่นวัดระยะตัด = 1 ชิ้น
  • กระเป๋าผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์ = 1 ใบ
  • กระปุกใส่แอลกอฮอลล์ = 1 กระปุก

  นำเข้า 1,800.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates