บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร
ภายใต้ตราสินค้า People Fu บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจด้านกล้องวงจรปิด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจ จากตัวแทนจำหน่ายมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงานผู้ผลิตจากหลายบริษัทที่ให้เราทำสินค้า OEM ในปัจจุบัน
  
       บริษัทเป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากโรงงานในประเทศจีน,ไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในตลาดแถบยุโรป/อเมริกา/แถบเอเชียภายใต้โปรดักส์ยี่ห้อต่างๆและได้มาเปิดดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปีด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 15ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการและจัดจำหน่ายให้กับอีกหลายบริษัทเพื่อไปทำยี่ห้อเองภายในประเทศไทย ณ.ปัจจุบันต้องขยายตลาดและต้องการสร้างสินค้าภายใต้โปรดักส์ จุดประสงค์เพื่อจำหน่ายและบริการแก่ลูกค้าโดยตรงอาทิเช่นระบบกล้องวงจรปิด/ระบบกล้องIP,DVR,NVR,DVSและทางบริษัทมีเซฟเวอร์ของตัวเองซึ่งสะดวกกับลูกค้าในการดูผ่านอุปกรณ์ในการออนไลน์และสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองจาก ผู้ผลิตและผ่านการตรวจสอบจากโรงงานการประกันสินค้าจากบริษัทและการบริการสินค้าหลังการขายด้วยมาตรฐานจากโรงงาน


วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ต้องการที่จะพัฒนา และนำเทคโนโลยี ที่ใหม่และทันสมัยของระบบกล้องวงจรปิดตลอดจนอุปกรณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยและ Security ต่างๆเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยให้มากขึ้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้า ณ ปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกัน


ภารกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯในปี 2020 นี้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการ ของตลาดได้ในทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงสามารถตอบสนองลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และได้มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดย นำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานภายใต้ชื่อ พีเพิล ฟู   เพื่อรองรับกับตลาดที่กำลังพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้างานราชการและเอกชนที่ต้องแข่งขันไม่ว่าในเรื่องของสเปคสินค้าและราคา มาช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือตัวแทนหลักก็ตาม จะมีการควบคุมราคากำหนดราคาอย่างชัดเจนให้ตรงตามกลุ่มของลูกค้า จะได้ช่วยลดปัญหาในส่วนของเรื่องราคาของตัวแทนแต่ละรายมาแข่งขันกันเอง (หากตัวแทนท่านใดมีการโดนร้องเรียนว่ามีการขายสินค้าราคาไม่ตามที่กำหนดก็จะถูกถอดออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย)จะมีการแบ่งพื้นการรับผิดชอบของตัวแทนแต่ละรายอย่างชัดเจน ตั้งตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่มีความสนใจเข้าร่วมเพื่อเป็นศูนย์บริการเพื่อให้ดูแลตัวแทนจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคต่อไปในอนาคต ซึ่งศูนย์บริการของในแต่ละภูมิภาคจะมีนโยบายการขายและราคาตามที่ทางบริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการขายต่างๆ, แผนการตลาด, โปรโมชั่นต่างๆ จะถูกจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดและเพิ่มยอดขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีแนบให้กับผู้ที่ยินดีจะเข้าร่วมกับทางบริษัท ซึ่งโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ได้ให้ความอุปการะกับทางบริษัทมาโดยตลอด


นโยบายของบริษัทฯ

ดำเนินงานในฐานะที่เป็นบริษัทนำเข้ากล้องวงจรปิดและจัดจำหน่ายขายส่ง และยังพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังดำเนินการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะ และวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น


ใบรับรองมาตรฐานในระดับสากล

บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ในธุรกิจระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายจึงได้มีการนำมาตรฐานสากลได้แก่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ภายในองค์กร

บริษัทฯยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 ในการดำเนินธุรกิจ และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ความยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพสินค้าความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเครื่องหมายการค้าสำคัญที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จ ปัจจุบันบริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัดเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยในธุรกิจระบบการรักษาความปลอดภัยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน


 ใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

  

 

 


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates