หมวด: Harddisk CCTV 9 สินค้า


Harddisk For CCTV เรียง • HDD ST1000 VM002 1TB

  Harddisk 1 TB 5900 rpm
  HDD สำหรับ CCTV โดยเฉพาะ
  รองรับการทำงาน 24/7 ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ
  ความร้อนขณะทำงานน้อย
  เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด

  นำเข้า 5,000.00 บ.

 • HDD ST2000 VM 003 2 TB

  • Fu ST2000VM003 2TB
  • Harddisk 2 TB 5900 rpm
  • HDD สำหรับ CCTV โดยเฉพาะ
  • รองรับการทำงาน 24/7 ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ
  • ความร้อนขณะทำงานน้อย
  • เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด

  นำเข้า 6,000.00 บ.

 • HDD ST3000VM002 3TB

  • Harddisk 3 TB 5900 rpm
  • HDD สำหรับ CCTV โดยเฉพาะ
  • รองรับการทำงาน 24/7 ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ
  • ความร้อนขณะทำงานน้อย
  • เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด

  นำเข้า 0.00 บ.

 • HDD ST4000VM000 4TB

  • Harddisk 4 TB 5900 rpm
  • HDD สำหรับ CCTV โดยเฉพาะ
  • รองรับการทำงาน 24/7 ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ
  • ความร้อนขณะทำงานน้อย
  • เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด

  นำเข้า 0.00 บ.

 • HDD ST6000VX0001 6 TB

  • Harddisk 6 TB 5900 rpm
  • HDD สำหรับ CCTV โดยเฉพาะ
  • รองรับการทำงาน 24/7 ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ
  • ความร้อนขณะทำงานน้อย
  • เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด

  นำเข้า 0.00 บ.

 • HDD WD 3 TB

  • Harddisk Purple 3 TB.
  • ฮาร์ดดิสก์สำหรับกล้องวงจรปิด
  • การจัดสรรพลังงานและรอบการหมุนอัจฉริยะ
  • กินไฟต่ำประหยัดพลังงาน
  • ไม่เกิดความร้อนสูง
  • รองรับการทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน

  นำเข้า 5,500.00 บ.

 • HDD WD 4 TB

  • Harddisk Purple 4 TB.
  • ฮาร์ดดิสก์สำหรับกล้องวงจรปิด
  • การจัดสรรพลังงานและรอบการหมุนอัจฉริยะ
  • กินไฟต่ำประหยัดพลังงาน
  • ไม่เกิดความร้อนสูง
  • รองรับการทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน

  นำเข้า 7,800.00 บ.

 • HDD WD 6 TB

  • Harddisk Purple 6 TB.
  • ฮาร์ดดิสก์สำหรับกล้องวงจรปิด
  • การจัดสรรพลังงานและรอบการหมุนอัจฉริยะ
  • กินไฟต่ำประหยัดพลังงาน
  • ไม่เกิดความร้อนสูง
  • รองรับการทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน

  นำเข้า 0.00 บ.

 • HDD WD 2 TB


  • Harddisk Purple 2 TB.
  • ฮาร์ดดิสก์สำหรับกล้องวงจรปิด
  • การจัดสรรพลังงานและรอบการหมุนอัจฉริยะ
  • กินไฟต่ำประหยัดพลังงาน
  • ไม่เกิดความร้อนสูง
  • รองรับการทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน

  นำเข้า 0.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates