หมวด: Bracket 13 สินค้า


Bracket เรียง



 • DS 1601 ZJ

  • Mount: Wall mount
  • Feature: Indoor/Outdoor wall mount
  • Construction: Aluminum alloy
  • Weight: 1070g
  • Dimension: 97×182×305mm

  นำเข้า 2,400.00 บ.

 • Fu 200

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด
  • วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
  • ความยาว120- 200 CM แข็งแรง ทนทาน
  • ติดตั้งง่ายสะดวกในการปรับตำแหน่งกล้อง

  นำเข้า 1,200.00 บ.

 • Fu 120

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด
  • วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
  • ความยาว60-120 CM แข็งแรง ทนทาน
  • ติดตั้งง่ายสะดวกในการปรับตำแหน่งกล้อง

  นำเข้า 1,000.00 บ.

 • Fu 060

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด
  • วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
  • ความยาว30-60 CM แข็งแรง ทนทาน
  • ติดตั้งง่ายสะดวกในการปรับตำแหน่งกล้อง

  นำเข้า 1,000.00 บ.

 • Fu 5001

  • ขาตั้งกล้องวงจจรปิด แบบพลาสติก (ขาว)
  • วัสดุทำจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
  • ขนาด 6 นิ้ว สีขาว

  นำเข้า 140.00 บ.

 • Fu 702A

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด แบบเหล็ก (ขาว)
  • วัสดุทำจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน
  • ขนาด 10 นิ้ว สีขาว

  นำเข้า 310.00 บ.

 • Fu 022

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด แบบเหล็กฐานใหญ่ 
  • วัสดุทำจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน
  • ขนาด 4 นิ้ว สีเงิน

  นำเข้า 232.00 บ.

 • Fu 026

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด แบบเหล็ก (ขาว/ดำ)
  • วัสดุทำจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน
  • ขนาด 2 นิ้ว สีขาว/ดำ

  นำเข้า 30.00 บ.

 • Fu 020

  • ขาตั้งกล้องวงจรปิด แบบพลาสติก (สีเทา)
  • วัสดุทำจากพลาสติกอย่างดี
  • ขนาด 6.5 นิ้ว สีเทา

  นำเข้า 30.00 บ.



SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates