นำเข้า 130.00 บ.

สินค้า: Fu 302 Video Balun


Fu 302 Video Balun

Overview

 • Fu 302 Video Balun Grade A
 • Passive Video Balun
 • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
 • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
 • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
 • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

 • Fu 302 Video Balun Grade A
 • Passive Video Balun
 • รองรับระบบกล้องสัญญาณ  AHD/CVI/TVI 
 • รองรับการส่งสัญญาณระดับ HD : 720P/1080P 
 • รองรับสายนำสัญญาณ : CAT 5/5e/6
 • ระยะการส่งข้อมูลสำหรับ AHD/CVI/TVI   ในระยะ 300 เมตร
 • สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากและระบบป้องกันสัญญาณรบกวน

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates