นำเข้า 150,000.00 บ.

สินค้า: Fu TPC-HBB1


Fu TPC-HBB1

Overview

 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • อุณหภูมิในการทำงาน 40 .0 °C (อุณหภูมิรอบข้าง + 5.0 °C ~ 50.0 °C)
 • ความละเอียดของอุณหภูมิ :  0.1°C
 • ความแม่นยำในการวัด : ± 0.2 ° C (ชี้ไปที่จุด)
 • ความเสถียรอุณหภูมิ: ± 0.1 ~ 0.2 °C / 30 นาที
 • ระยะการแพร่ที่มีประสิทธิภาพ : 0.97 ± 0.2

 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • อุณหภูมิในการทำงาน 40 .0 °C (อุณหภูมิรอบข้าง + 5.0 °C ~ 50.0 °C)
 • ความละเอียดของอุณหภูมิ :  0.1°C
 • ความแม่นยำในการวัด : ± 0.2 ° C (ชี้ไปที่จุด)
 • ความเสถียรอุณหภูมิ: ± 0.1 ~ 0.2 °C / 30 นาที
 • ระยะการแพร่ที่มีประสิทธิภาพ : 0.97 ± 0.2

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates