หมวด: PCTV 4 สินค้า


LCD PCTV เรียง • Fu PCTV 49"

  • Portable PC Based digital signage 
  • ดีไซด์สวยงาม ปรับระดับความสูงได้ 
  • รองรับ 4USB, WIFI, BLUETOOTH 
  • หมุนจอแนวตั้ง แนวนอนได้ (Rotate able) 
  • รองรับระบบปฏิบัติการ(win7,win8) 
  • เหมาะสำหรับงานโฆษณา งานแสดง Presentation
  • ร้านอาหาร ห้องประชุม สัมมนา ร้านค้า สปา ฯลฯ

  นำเข้า 101,000.00 บ.

 • Fu PCTV-T 49"

  • Portable PC Based digital signage 
  • จอ Touch Screen, ดีไซด์สวยงาม 
  • รองรับ 4USB, WIFI, BLUETOOTH 
  • หมุนจอแนวตั้ง แนวนอนได้ (Rotate able) 
  • รองรับระบบปฏิบัติการ(win7,win8) 
  • เหมาะสำหรับงานโฆษณา งานแสดง Presentation
  • ร้านอาหาร ห้องประชุม สัมมนา ร้านค้า สปา ฯลฯ

  นำเข้า 129,000.00 บ.

 • Fu PCTV 55

  • Portable PC Based digital signage 
  • ดีไซด์สวยงาม ปรับระดับความสูงได้ 
  • รองรับ 4USB, WIFI, BLUETOOTH 
  • หมุนจอแนวตั้ง แนวนอนได้ (Rotate able) 
  • รองรับระบบปฏิบัติการ(win7,win8) 
  • เหมาะสำหรับงานโฆษณา งานแสดง Presentation
  • ร้านอาหาร ห้องประชุม สัมมนา ร้านค้า สปา ฯลฯ

  นำเข้า 135,000.00 บ.

 • Fu PCTV-T 55

  • Portable PC Based digital signage 
  • จอ Touch Screen, ดีไซด์สวยงาม 
  • รองรับ 4USB, WIFI, BLUETOOTH 
  • หมุนจอแนวตั้ง แนวนอนได้ (Rotate able) 
  • รองรับระบบปฏิบัติการ(win7,win8) 
  • เหมาะสำหรับงานโฆษณา งานแสดง Presentation
  • ร้านอาหาร ห้องประชุม สัมมนา ร้านค้า สปา ฯลฯ

  นำเข้า 150,000.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates