หมวด: Set Promotion 16 Channel 3 สินค้า


Set Promotion กล้องวงจรปิด 16 Channel เรียง • SetPro1 ล้านพิกเซล 16CH-Sep003 (สินค้าไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)

  1. เครื่องบันทึกดิจิตอล XVR 4116HS  รองรับ HDD 1 SATA รองรับกล้องได้สูงสุด 16 กล้อง รองรับ 1 ล้านทุกช่อง
  2.Fu 2111B FSTH จำนวน 16 ตัว

      ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
  3. BNC F Type ชุด 16CH
  4. Power Supply 12.5A
  5.ชุด DC (16) + AC (1) 1 ชุด
  6.RG6 Power line/168 300M. จำนวน 1 ม้วน
  7.HDD 2 TB

  นำเข้า 21,500.00 บ.

 • SetPro 2 ล้านพิกเซล 16CH-Sep003 (สินค้าไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)

  1. เครื่องบันทึกดิจิตอล XVR 4116HS  รองรับ HDD 1 SATA รองรับกล้องได้สูงสุด 16 กล้อง รองรับ 2 ล้านทุกช่อง
  2.Fu 2112B FSTH จำนวน 16 ตัว

      ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
  3. BNC F Type ชุด 16CH
  4. Power Supply 12.5A
  5.ชุด DC (16) + AC (1) 1 ชุด
  6.RG6 Power line/168 300M. จำนวน 1 ม้วน
  7.HDD 2 TB

  นำเข้า 27,700.00 บ.

 • SetPro 3 ล้านพิกเซล 16CH-Sep003 (สินค้าไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)

  1. เครื่องบันทึกดิจิตอล MHD 9116 รองรับ HDD 2 SATA รองรับกล้องได้สูงสุด 16 กล้อง รองรับ 3 ล้านทุกช่อง
  2. HDTVI BUAR 9105 จำนวน 16 ตัว

      ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล
  3. BNC F Type ชุด 16 CH
  4. Power Supply 12.5 A
  5.ชุด DC (16) + AC (1) 1 ชุด
  6.RG6 Power line/168 300M. จำนวน 1 ม้วน
  7.HDD 2 TB

  นำเข้า 43,400.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates