นำเข้า 10,000.00 บ.

สินค้า: Fu HDTVI 8016F2-S3 16CH


Fu HDTVI 8016F2-S3 16CH

Overview

การเชื่อมต่อสัญญาณ
• รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
• รองรับการบันทึกสูงสุด 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
รูปแบบการบันทึก
• รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
การเก็บข้อมูล 
• รองรับ HDD สูงสุด 6TB/2 SATA
การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
• รองรับ Lan 10/100/1000 ใน FU HDTVI 8016F2-S3 
• ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
• ใช้ App peoplefu V.4

การเชื่อมต่อสัญญาณ
• รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
• รองรับการบันทึกสูงสุด 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
รูปแบบการบันทึก
• รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
• รองรับการบันทึก 3 ล้านพิกเซล ในระบบ HDTVI
• เพิ่มการบันทึกได้ยาวนานขึ้น
การส่งสัญญาณภาพ
• รองรับการส่งสัญญาณภาพ แบบ HDMI / VGA
• รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  4K (3840x2160) 
การเก็บข้อมูล และ การเล่นย้อนหลัง
• รองรับ HDD สูงสุด 6TB/2 SATA
• รองรับการดูภาพย้อนหลังพร้อมกันได้ 8 ช่องสัญญาณ (synchronous playback)
• รองรับระบบ Smart search for efficient playback
• รองรับการบันทึกแบบ Cloud Storage
ความสามารถเด่น
• รองรับการตรวจจับในพื้นที่เฝ้าระวัง (line crossing detection) ป้องกันการบุกรุก 
  ใน FU HDTVI 8008F2-S3 ได้ 2 ช่องสัญญาณ
• รองรับการสั่งงานควบคุมPTZ 
การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
• รองรับ Lan 10/100/1000 ใน FU HDTVI 8016F2-S3 
• ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
• รองรับการดูผ่าน App peoplefu V.4


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates