นำเข้า 0.00 บ.

สินค้า: Fu Lens 2050 6MP 1-16 mm.


Fu Lens 2050 6MP 1-16 mm.

Overview

 • Image format 1”
 • Focal length: 16mm
 • Lens pixel  : 6MP
 • Aperture    : F1.4-16
 • Mount        :  C
 • Field Angle
 • (D*H*V)
 • 1’’ 53.6° x 43.6° x 33.0°
 • 3/4’’ 40.9° x 33.0° x 24.9°
 • 2/3’’ 37.7° x 30.3° x 22.8°
 • Lens Con trol
 • Focus Manual
 • Zoom Manual
 • Iris Manual
 • IR Correction : No
 • M.O.D.     : 0.5m
 • Filter Size : M40.5 x0.5
 • Dimension: ɸ 46x75mm
 • Weight      : 180g
 • Operating : temperature -30℃~ + 70℃
 • Humidity
 • Humidity  <90% RH

 • Image format 1”
 • Focal length: 16mm
 • Lens pixel  : 6MP
 • Aperture    : F1.4-16
 • Mount        :  C
 • Field Angle
 • (D*H*V)
 • 1’’ 53.6° x 43.6° x 33.0°
 • 3/4’’ 40.9° x 33.0° x 24.9°
 • 2/3’’ 37.7° x 30.3° x 22.8°
 • Lens Con trol
 • Focus Manual
 • Zoom Manual
 • Iris Manual
 • IR Correction : No
 • M.O.D.     : 0.5m
 • Filter Size : M40.5 x0.5
 • Dimension: ɸ 46x75mm
 • Weight      : 180g
 • Operating : temperature -30℃~ + 70℃
 • Humidity
 • Humidity  <90% RH

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates