นำเข้า 300.00 บ.

สินค้า: POE Converter


POE Converter

Overview

  • จ่ายไฟไปพร้อมกับสายเเลน
  • ทำให้การเชื่อมต่อ IP Camera ของคุณง่ายขึ้น
  • ระยะทางสูงสุด 100m. Max 0.5A

  • จ่ายไฟไปพร้อมกับสายเเลน
  • ทำให้การเชื่อมต่อ IP Camera ของคุณง่ายขึ้น
  • ระยะทางสูงสุด 100m. Max 0.5A


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates